การตลาดออนไลน์ เจาะ Insight ลูกค้าให้อยู่หมัด การมีข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์ เมื่อเราหยิบมาใช้ได้ถูกที่ ถูกจังหวะ ไม่ว่าเราจะรบกี่ครั้ง ก็ทำให้เราได้เปรียบคู่แข่งทุกครั้งอย่างแน่นอน!!

1. พฤติกรรมของผู้บริโภคคือโอกาส

หลายครั้งการซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้า บ่อยครั้งที่ลูกค้ากำลังอยู่ในช่วงการตัดสินใจซื้อ ขณะที่ในด้านของแบรนด์ก็ต้องการปิดการขาย ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะมีหลายปัจจัยเกิดขึ้นจนส่งผลให้เสียลูกค้าไป เช่น ลูกค้าไม่สะดวกชำระเงินบางช่องทาง และกรณีที่คุณเป็นนักการตลาดหรือผู้ประกอบการเมื่อทราบข้อมูลถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ก็อาจจะสร้างระบบแจ้งเตือน เพิ่มช่องทางจำหน่าย หรือมีคำแนะนำเด้งขึ้นมา ช่วยลดปัญหาขั้นตอนที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้น จนกระทั่งนำไปสู่ขั้นตอนการจ่ายเงินที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์

2. ธุรกิจน้องใหม่กับการแข่งขันเท่าเทียม

หากคุณเป็นธุรกิจน้องใหม่ การใช้ประโยชน์จาก Big Data เป็นเรื่องที่เหมาะอย่างยิ่ง เพราะในอดีตการจะมีเงินทุนสร้างฐานข้อมูลลูกค้าให้ทัดเทียมธุรกิจขนาดใหญ่เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก และต้องใช้เงินทุนมหาศาล แต่ในวันนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลบนโลกออนไลน์ได้อย่างเท่าเทียม จึงเป็นโอกาสของธุรกิจรายใหม่ที่จะนำข้อมูลสำคัญมาสร้างธุรกิจให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคโดนใจมากขึ้น

กรณีตัวอย่าง เช่น หากคุณกำลังมีแนวคิดอยากทำธุรกิจ Delivery Food แต่ไม่รู้จะเริ่มทำธุรกิจอย่างไร คุณอาจจะเริ่มต้นจากการนำข้อมูล Local Food Delivery จากรายใหญ่ มาเป็นแบบอย่างเส้นทางในการขนส่ง ซึ่งข้อมูลนี้จะช่วยทำให้ Delivery Food รายใหม่เช่นคุณ สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้น รวมถึงลดขั้นตอนการการสำรวจเส้นทางการขนส่ง

3. พัฒนาศักยภาพของธุรกิจ

ด้วยจำนวนข้อมูลมหาศาลของ Big Data หากธุรกิจมีเครื่องมือ AI หรือ Social Listening Tools มาช่วยเชื่อมโยงกลุ่มข้อมูลเหล่านั้น ก็จะช่วยประหยัดเวลา แรงงานคน และได้ข้อมูลที่ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ เช่น วางแผนกลยุทธ์ได้เหมาะสม หรือสร้างแผนธุรกิจที่เหนือคู่แข่ง จนกระทั่งไปสู่การทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

การวางแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสม จะช่วยทำให้ธุรกิจสามารถเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าเชิงลึกได้มากขึ้น และยิ่งถ้ามีเครื่องมือเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแล้วนั้น จะทำให้ธุรกิจหรือองค์กรสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งยังช่วยให้นักธุรกิจตัดสินใจแม่นยำ และประหยัดเวลาการทำงานในบางขั้นตอน ขณะเดียวกัน ธุรกิจหรือแบรนด์เองอาจจะใช้เครื่องมือชื่อว่า “Social Listening Tools” ที่กำลังได้รับความสนใจจากนักการตลาดทั่วโลกเข้ามาเป็นตัวช่วย

อย่างที่กล่าวข้างต้น การตลาดออนไลน์ยุคนี้จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจาก Big Data เข้ามาเป็นตัวช่วย วิเคราะห์ และตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ แต่อย่างที่ทราบกันดีว่าโลกออนไลน์เต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาล ดังนั้น การเจาะข้อมูล Insight ผู้บริโภคจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไรนัก แต่หากจะไม่สนใจเรื่อง Big Data เลยก็ไม่ได้ และการมี Social Listening Tools เข้ามาช่วยฟังเสียงผู้บริโภคในโลกออนไลน์ อาจจะเป็นข้อได้เปรียบการแข่งขันต่อการทำธุรกิจ