วิธีการแก้ปัญหาจะดูเหมือนง่ายมาก สิ่งที่ก่อให้เกิดฝ้าจะเป็นอะไรก็ได้ โดยทอม เอช มาร์เกรน และคริส โอเวน นักวิจัยเจ้าของผลงานวิจัยเรื่องลักษณะการเกิดฝ้าบนเลนส์แว่นตา ได้ทดสอบกระจกคราวน์กลาสเลนส์มาตรฐานและวัสดุโพลีคาร์บอเนต ซึ่งได้ผลไม่เท่ากัน โดยคุณสมบัติทางกายภาพของเลนส์แว่นตาและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมต่างๆ

จะเป็นตัวกำหนดระยะเวลาที่ฝ้าบนเลนส์จะจางหายไป เลนส์โพลีคาร์บอเนตจะกำจัดฝ้าได้เร็วกว่าเลนส์ CR39 และเลนส์ CR39 จะกำจัดฝ้าได้เร็วกว่าเลนส์กระจก ดังนั้น ผลการทดสอบนี้ชี้ให้เห็นว่า เลนส์โพลีคาร์บอเนตเหมาะสำหรับสถานการณ์ที่จำเป็นต้องลดปัญหาเรื่องแว่นตาเป็นฝ้า นักวิจัยได้ชี้ให้เห็นถึงการที่หน้ากากส่งผลอย่างมากต่อการหายใจออกและทำให้เลนส์แว่นตาเป็นฝ้า และการที่แว่นตาเป็นฝ้าก็เกิดจากไอน้ำอุ่นควบแน่นกับพื้นผิวของเลนส์ที่เย็นกว่า ทำให้เกิดหยดน้ำขนาดเล็กจากแรงตึงผิวระหว่างโมเลกุลของน้ำ หยดน้ำขนาดเล็กเหล่านี้จะกระจายแสงและลดความสามารถของเลนส์ในการให้ความคมชัด ส่วนน้ำสบู่จะทิ้งสารลดความตึงผิวบนเลนส์ ซึ่งจะลดแรงตึงผิว ทำให้โมเลกุลของน้ำกระจายตัวเป็นชั้นโปร่งแสง