การระบุโครงสร้างของอนุภาคนาโนโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบของเหลวและใช้อัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์เพื่อสร้างโครงสร้างสามมิติจากชุดของข้อมูลการถ่ายภาพ 2D ที่ได้มาจากกล้องจุลทรรศน์ที่ทรงพลังที่สุดในโลก ประการแรกน้ำยานาโนคริสตัลนั้นถูกประกบอยู่ระหว่างแผ่นแกรฟีนสองแผ่นซึ่งแต่ละแผ่นมีความหนาเพียงอะตอมเดียววัสดุหนามันก็ยากที่จะมองผ่าน

เพราะแกรฟีนเป็นวัสดุที่บางที่สุดและแข็งแรงที่สุดในโลกเราจึงสร้างกระเป๋ากราฟีนที่ทำให้ลำอิเล็กตรอนของกล้องจุลทรรศน์ส่องผ่านวัสดุ ขณะที่ปิดผนึกตัวอย่างของเหลวพร้อมกันอนุภาคนาโนหมุนอย่างอิสระในของเหลวโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านความละเอียดสูงจากนั้นทีมจะใช้วิธีการสร้างใหม่เพื่อรวมภาพ 2D เข้ากับแผนที่ 3 มิติซึ่งแสดงถึงการจัดเรียงอะตอม การระบุตำแหน่งที่แม่นยำของแต่ละอะตอมจะบอกนักวิจัยว่าอนุภาคนาโนถูกสร้างขึ้นอย่างไรและมันจะมีปฏิกิริยาต่อปฏิกิริยาทางเคมี